Over ArnhemAANdag

Arnhem AAN is een campagne opgezet door een groep Arnhemmers die tot doel heeft om lokaal het duurzaam omgaan met energie te stimuleren. Het gaat dan om energiebesparing, schoon opwekken met als resultaat minder uitstoot van CO2. In 2020 moet Arnhem het met 20% minder energie gaan doen. Ook moet de uitstoot van broeikasgassen met 30% zijn teruggebracht.

Het project ArnhemAANdag is een idee van de gemeente Arnhem. Lukt het om in 10 weken het energieverbruik drastisch te beperken? De uitdaging voor de deelnemers aan de ArnheMAANndag-challenges is om vanaf nu 80% van de energie te gaan gebruiken ten opzichte van hun verbruik op dit moment.

10 weken lang dagen Bekende Arnhemmers inwoners van de stad uit om energie te besparen met zogenaamde ArnhemAANdag-challenges. 10 verschillende huishoudens gaan 10 weken pogen om energieneutraal te leven. Arnhemaandag biedt voor hen een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een energieneutraal leven. De stand wordt bijgehouden op de website

ArnhemAANdag is onderdeel van de campagne Arnhem AAN, en komt voort uit het programma New Energy made in Arnhem en is gericht op alle inwoners van Arnhem en alle bedrijven en organisaties. Arnhem AAN laat zien welke goede voorbeelden er in Arnhem zijn op het gebied van energie besparen èn duurzaam energie opwekken. Laat je hier inspireren door de vele voorbeelden, groot en klein, van wijkinitiatieven en van inwoners en bedrijven die de handschoen hebben opgepakt. Kijk voor meer informatie ook op www.arnhemaan.nl